franciscad.punt.nl

 
Mijn ziel schreeuwt maar mijn hart is verblijdt
Want U heeft overwonnen, gestreden mijn strijd
 
 
Het verlangen om U te behagen geeft mij de kracht om door te gaan
Maar o Heer mijn God wat verlangt mijn ziel ernaar
om in Uw overwinning te staan
  

Te wandelen in Uw Kracht en tot zegen te zijn dag en nacht.
Ik voel mij zo gevangen in dit lichaam, ja opgesloten Heer,
Ik wil uitbreken maar die muren gaan niet neer.

O wat zie ik uit naar die dag, de dag dat U weder zult komen
In vervulling gaan dan al mijn dromen
om eindelijk helemaal vrij te zijn en bij U te mogen wonen.

Mijn ziel is in U verblijdt omdat ik weet dat op een dag
U daar staat met open armen en ik bij U wonen mag.
 
 

 ©Francisca D.

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
Mijn dierbaar kind waarom toch jouw verdriet?
voor jou is het dat Ik de hemel verliet.
Het gedenken van Mijn komst op aarde,
de rede daarvan, die is van waarde.
 
Je hoeft niet eenzaam te zijn
want in je hart zal Ik altijd bij je zijn.
Doe je ogen dicht en luister
naar Mijn liefdevolle woorden die ik jou influister
 
En gedenk aan het kruis, de eenzaamste plek,
waar Ik Mijn leven gaf
waardoor jij nu heel dicht bij Mij zijn mag.
 
Je zult nooit alleen zijn want Mijn oog is op jou
en weet mijn dierbaar kind
 Ik hou van jou!
 
 
©Francisca D.
Lees meer...
 
 
 
 
 
Daar ligt hij dan
die eenzame man.
Met een versleten gewaad slaapt hij op straat
Hij heeft geen huis om in te wonen ...
hij is door de drank op straat gekomen
Hij kon niet over zijn problemen praten
en zocht zijn heil in de drank
Toen heeft zijn gezin hem verlaten
en nu voelt hij zich afgedankt.
 
Wat er eigenlijk vooraf gegaan is
blijft voor iedereen in het gewis.
Vaak begint het al in je jeugd
je krijgt geen liefde, en men zegt dat je niet deugd.
Je hebt niemand om mee te praten
en je kunt bij niemand terecht
Je voelt je eenzaam en verlaten
en hebt geen doel waarvoor je vecht.
 
Je zoekt je heil en liefde bij een vrouw
en op een dag beloof je haar trouw.
Maar er werd veel meer van jou verwacht
want het huwelijk was meer dan je had gedacht
Dan krijg je kinderen en die komen ook met vragen
maar praten heb je niet geleerd.
De last wordt steeds zwaarder om te dragen
en je wordt door onmacht weggeteerd.
 
 
"Maar weet dan Mijn dierbare zonen
dat  Ik, Jezus, ook voor jullie ben gekomen
Je kunt over alles met Mij praten
en Ik zal jullie nooit verlaten
Ik ben er voor jullie, roep Mij toch aan
en Ik bereid je een plaats om te wonen
en zal altijd naast je gaan"
 
"Ïk wil je rust en vrede geven
en alles wat Ik nodig acht
Ik zal veranderen jouw leven
en omgord je met Mijn Kracht
Ik zal jouw ledig leven vullen
en je met Mijn liefde omhullen" 
 ©Francisca D.
Lees meer...
 
 
Eigenliefde, een vrucht van de geest van deze tijd,
een weg tot de dood voor degene die erdoor wordt geleid.
En dan heb ik het niet over een vleselijke dood,
maar ons geestelijk leven dat eindigt in de goot.
 
Kijk om je heen en zie in wat voor een tijd wij leven,
Is het niet een tijd waarin de mens steeds meer om zichzelf gaat geven?
Wij willen meer geld, luxe, een betere baan, dit is het waar wij naar streven.
En het liefst nog heel veel vrije tijd in ons dagelijks leven,
zodat we iets meer tijd aan de Heer kunnen geven (?)
 
Zonder dat wij er erg in hebben,
is het geestelijke leven uit ons weg aan het ebben.
Onze ogen zijn niet meer gericht op Die Almachtige God die wij dienen willen,
maar op situaties waarin wij verkeren die ons leven doen trillen.
 
Laat ons toch allen bidden om meer van Gods Geest,
en ons eigen ik van de troon afstoten.
Opdat wij mogen uitdragen de vruchten van Gods Geest.
 
Laat onze liefde gericht zijn op Jezus, onze Heer,
en Hij voorziet in wat wij nodig hebben en nog veel meer.
 
God verlangt er naar om ons nu al een gelukkig en liefdevol leven te geven,
gedenk aan het kruis waar Hij dit heeft bewezen.
Het enige dat wij er voor hoeven te doen is ons eigen ik (wil) over te geven.
 
God houd van jou !!
                                                           ©Francisca D.
Lees meer...   (1 reactie)

 
Waarom altijd weer die vragen, waarom telkens dat verdriet,
waarom niet wat meer vertrouwen, ben Ik soms dezelfde niet?
Ben Ik het niet die voor jou hing aan het kruis van Golgotha,
ben Ik het niet die woordenloos ging, naar die plaats van jouw gena?
 
Ik trok jou uit de duisternis en nam je teder in Mijn armen,
Ik liet je zien hoe groot Mijn liefde is, jouw koude hart mocjt ik verwarmen.
Ik liet je ervaren Mijn trouw zo groot, niet één dag liet ik jou alleen,
Ik redde je uit elke nood, jouw tranen droogde Ik één voor één.
 
En toch vraag jij Mij telkens weer, Mijn trouw en Mijn liefde aan jou te bewijzen.
Maar Ik wil dat jij keer op keer, Mij zonder vragen leert te prijzen.
Dat  je weet, als is de nood ook groot, Ik toch altijd groter ben.
Dat Ik je lief had tot in de dood en dat Ik jou van binnen en van buiten ken.
 
Ik wil jou altijd weer vergeven als er iets is misgegaan.
Maar leer dan ook om verder te leven en niet telkens weer stil te staan.
Ik wierp jouw zonden in een diepe zee en zei: "Ik gedenk ze niet meer".
En vaak breng je ook nog die van andere mensen die Ik ze allang heb vergeven.
Terwijl er nog zoveel dingen te wensen zijn voor jou, in je eigen leven.
 
Richt je ogen op Mij en laat Mij regeren in jouw leven van dag tot dag.
Blijf heel dicht bij Mij, dan kan Ik je leren het goede, maar ook wat niet mag.
Dan kan Ik Mijn liefde door jou heen laten stromen
en zie je andermans fouten niet meer.
 
Dan breng je ze mee om samen te komen en om in éénheid te aanbidden,
Mij, je Heer.
Dan zal de wereld zien dat Ik waarlijk leef, omdat ze in jou Mijn liefde bemerken.
Dan mag jij ze vertellen dat ik vrede geef en ik zal door jou heen, machtig werken.
(gedicht geschreven door Irene Steenbek)
~¥~
 
 
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl